Advocat en Palafrugell

 Serveis

El nostre bufet d'advocats a Palafrugell ofereix assessorament jurídic i defensa dels interessos dels nostres clients en els següents ámbits.

Dret Civil

>> Reclamacions de quantitat i impagats.
>> Desnonaments i procediments d'arrendaments
>> Redacció i revisió de contractes.

Dret de família

>> Procediments matrimonials de separació i divorci
>> Parelles de fet
>> Procediments de guarda custòdia i aliments.
>> Procediments de modificació de mesures definitives
>> Accions penals en l'àmbit de família

Dret Penal

>> Assistència al detingut
>> Formulació de denúncies i querelles.
>> Alcoholèmies
>> Accidents de trànsit

Responsabilitat civil

>> Reclamació d'indemnitzacions pels danys personals i materials derivats d'accidents de circulació.